Расписание консультаций Московской гимназии на Юго-Западе № 1543 на 2016-2017 учебный год

Расписание консультаций
Московской гимназии на Юго-Западе № 1543 на 2016-2017 учебный год
Кафедра Ф.И.О. Время проведения
(день, часы)
Кол-во консул. в неделю Кабинет
Русский язык и литература ТЕРЕЩЕНКО Е.В. ВТ 13:30-14:15 5Б,В кл. 1 19
ПОТАПОВА О.Е. ВТ 14:30-15:30 8-е кл. 1 32
ВОЛЖИНА Е.Д. ПТ 13:30-14:30 6-е кл. 1 37
КУКИНА М.А. ЧТ 15:30-16:30 11-е кл. сочинение 1 301
МАЛИНСКАЯ Е.Ю. ЧТ 15:30-16:30 9-е кл. / ПТ 14:30-15:30 7А кл. 2 38
ЧЕНЦОВА О.А. ПН 14:30-15:30 8А кл. / ВТ 14:30-15:30 7Б,В кл. 2 40
МАТЮХИНА В.В. ВТ 14:30-15:30 5А кл. / ПТ 14:30-15:30 5Г кл. 2 27
ШТЕЙН В.В. ЧТ 08:30-09:15 9Б кл. / ПН 08:30-09:15 11А соч. 2 15
СР,ПТ 08:30-09:15 11 кл. ЕГЭ русск.яз. 2
КУЗИНА Д.Д. ВТ 15:30-16:30 8Б кл. / ЧТ 15:30-16:30 8В кл. 2 31
Математика ХАЧАТУРЯН А.В. ЧТ 15:35-16:20 / СБ 15:35-16:20 2 36
РАСКИНА И.В. ПТ 14:40-16:20 2 18
СЫСОЕВА Т.Ю. ПТ 14:40-16:20 2 303
ПАНЬКОВСКАЯ Ю.В. ВТ 14:40-15:25 / СР 14:40-15:25 2 17
ТЕЛЕГИНА О.И. ЧТ 14:40-16:20 2 39
ТЕПЛОВА О.И. ПН 14:40-15:25 / ЧТ 15:35-16:20 2 30
ДАНИЛОВА Т.И. ВТ 8:30-9:15, 15:35-16:20 2 29
БУЛАНЯН М.А. ВТ 14:40-15:25 / ПТ 14:40-15:25 2 28
ГЕЙДЕР Т.С. СР 15:35-16:20 / ВТ 15:35-16:20 2 20
Физика ВОЛОХОВ А.Ю. ПН 15:30-16:15 / ВТ,ЧТ 14:40-15:25 3 9
БОКОВ П.Ю. СБ 15:30-17:00 2 10
ГАЛКИНА Т.А. ПН 15:30-16:15 / ЧТ 15:30-17:00 3 8
КОРОЛЕВ Д.Ю. ПН,ЧТ,ПТ 15:30-16:15 3 7
КАРПУШИНА С.Н. ВТ 15:30-16:15 / СР 15:30-17:00 3 8
ГОМУЛИНА Н.Н. ВТ 15:30-16:15 1 9
БОКОВА А.С. СР 14:40-15:25 1 7
Естествознание БОЧКОВА О.А. ВТ 08:00-08:25 / СР 08:00-08:25 1 206
Биология АБРАМОВА Л.А. ЧТ 14:40-15:25 1 2
ЕЛИСЕЕВА Е.В. ЧТ 14:40-15:25 / СБ 15:35-16:20 2 2
ГЛАГОЛЕВА Н.С. ПН 14:40-16:20 5 3
География ВАЖЕНИН А.А. СР 14:40-15:25 / ПТ 14:40-15:25 2 204
Химия РУДНЕВА В.А. ВТ 14:40-15:25 / СР 15:35-16:20 2 35
СТЕПАНОВА М.Л. СР 14:40-16:20 2 34
Английский язык ПАНФИЛОВА К.П. ЧТ 15:30-16:15 / ПТ 15:30-16:15 2 317
РОМАНОВА О.И. ПН 13:30-15:20 2 313
ВОРОНЦОВА М.И. ПН 14:40-15:25 1 315
СЕМЕЙКО Н.В. ПН 13:30-14:30 /ЧТ 14:30-15:15 2 312
ШУСТИЛОВА Т.А. ПН 14:30-15:25 / ПТ 14:40-15:25 2 311
МИХАЙЛОВСКАЯ Н.А. ПТ 14:30-16:15 2 202
СОКОЛОВА С.В. ПН 13:30-15:20 2 308
СЛЕТА Г.Т. ПТ 14:30-15:15 1 310
КУРАШОВА О.А. ЧТ 15:30-16:15 1 314
Второй язык КРЫСАНОВА М.А. ВТ 15:30-16:15 / ПТ 15:30-16:15 2 207
МАРКОВА Е.М. СР 14:40-15:25 5,7 кл. / 15:35-16:20 10 кл. 2 205
КОГАН Л.В. ПТ 15:30-17:00 2 307
АВЕКИНА Л.В. ВТ 15:30-16:15 / СР 14:35-15:20 2 203
ДРОСТЭ М.Ю. ВТ 15:30-16:15 / СР 15:30-16:15 2 305
ЛЕВИНА Н.А. ВТ 13:35-14:20 / ПТ 14:40-15:25 2 201
Информатика ЛЮБИМОВА Н.Н. ВТ 14:30-15:30 / СР 16:00-17:00 / ЧТ 14:30-15:30 3 306
КЛОКОВ Ю.Н. ПН 15:30-17:00 / ЧТ 15:30-17:00 3 302
КАРТАВЕНКО Д.А. ЧТ 15:30-18:30 3 26